Varför präglad markbetong?

  • Lätt att underhålla, varken sjunker, delar på sig eller släpper igenom ogräs.
  • Lätt att rengöra, bara att spola av.
  • Slitstarkt, varaktigt och klimatbeständigt, tål hård belastning och hårt väder.

Du kan gjuta betong, kan Du också prägla den. Du kan skapa vackra ytor, med en hållbarhet som varar mycket längre än någon annan beläggning. Ytorna kan fås i ett stort antal olika färger och mönster, t ex gatsten, skiffer, marktegel och sandsten. Även andra dekormöjligheter finns.

Platsgjuten markbetong