Uppfarter/Entréer/Gångar

Poolområden

Altaner

S_120_64_hangar
S_120_64_pool
S_120_64_altan

Trappor

Kantsten

Övriga jobb

S_120_64_trappa
S_120_64_kantsten
S_120_64_2013-06-01-16-dot-32-dot-33

 

Präglad markbetong

Det perfekta alternativet till entréer, uppfarter, altaner, gångar, poolområden, trappor och stödmurar. Präglad markbetong är en armerad, platsgjuten konstruktion av betong, helt enkelt ett förädlat gjutet golv.

Där styrkan finns, finns också kvalitén !!!